Geplaatst op

Pictostudio voor Office, maak zelf ondersteunende communicatie

De zwart-witte pictogrammen van Visitaal worden al meer dan 30 jaar ingezet om kinderen en volwassenen te helpen die moeite hebben met gesproken taal. Met het nieuwe computerprogramma Pictostudio voor Office kunnen ouders, begeleiders en leraren de pictogrammen eenvoudig bewerken en invoegen in diverse soorten documenten. Het is mogelijk om met een druk op de knop de tekst aan te passen, de kleur te wijzigen, een ander lettertype te kiezen en met een rood kruis of groene krul onderscheid te maken tussen goed en fout.

Visitaal-pictogrammen, voorheen Vijfhoek Pictogrammen, zijn ontwikkeld voor kinderen en volwassen met een licht verstandelijke beperking. Ze zijn ook geschikt voor mensen met autisme of een taalachterstand. Daarnaast worden ze steeds vaker ingezet in het speciaal onderwijs, op reguliere basisscholen en bij mensen met niet aangeboren hersenletsel, dementerende ouderen, anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen.

Pictostudio voor Office is een laagdrempelig programma dat u eenvoudig zelf kunt installeren. Naast het opmaken van pictogrammen is het met Pictostudio voor Office ook mogelijk om diverse klokken en timers in te voegen in Office-documenten. Het programma kan zelfstandig gebruikt worden door begeleiders, verzorgers, logopedisten, leraren, ouders en mantelzorgers. Het is geschikt voor gebruik op de netwerkomgevingen van zorg- en onderwijsinstellingen.

De ruim 1400 eenvoudige tekeningen met daarboven het begrip in tekst zijn ontworpen door Spelpartners in samenwerking met professionals uit diverse disciplines. Ze zijn daardoor geschikt om dagschema’s en stappenplannen mee te maken. Gebruikers van Pictostudio voor Office kunnen zelf verzoeken voor nieuwe pictogrammen indienen. Updates met nieuwe pictogrammen worden minimaal eens per kwartaal verspreid en het programma wordt automatisch bijgewerkt.

Pictostudio voor Office is een product van Spelpartners VOF. Spelpartners ontwikkelt effectieve en speelse communicatietools op basis van principes uit serious gaming en ondersteunde communicatie. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in communicatietools, applicaties en applied games voor maatschappelijke opgaven in de (jeugd)zorg, het onderwijs, reclassering, bedrijfsleven en media.

U kunt Pictostudio voor Office bestellen op www.pictostudio.nl