Over ons

Pictostudio is een verzameling diensten en apps van Spelpartners.

Spelpartners heeft ruim 20 jaar ervaring met de ontwikkeling van ondersteunende communicatietools voor mensen met een (licht-) verstandelijke beperking, ASS (Autisme Spectrum Stoornis), laaggeletterden en mensen met een migratie achtergrond.


Het Pictostudio-team van Spelpartners ontwikkelt effectieve en speelse communicatietools op basis van principes uit serious gaming en ondersteunende communicatie.

We werken altijd vanuit het perspectief van de gebruiker. In het geval van Pictostudio zijn dat de cliënt, de ouder en de begeleider.

Naast Pictostudio ontwikkelen we ook communicatietools, applicaties en applied games voor maatschappelijke opgaven in de (jeugd)zorg, het onderwijs, reclassering, bedrijfsleven en media. Een (incompleet) overzicht van deze producten vind je op deze pagina.

spelpartners