Visitaal-pictogrammen

Visitaal pictogrammen zijn oorspronkelijk ontwikkeld door logopedisten en worden nu overal toegepast voor ondersteunde communicatie
jongen_verstandelijke_beperking_pictogram_visitaal

Visitaal-pictogrammen (ook wel bekend onder de oude naam Vijfhoek Pictogrammen) zijn een laagdrempelig en onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die ondersteuning kan gebruiken met communiceren. Ze zijn geschikt voor iedereen die moeite heeft met gesproken taal. Deze eenvoudige zwart-wit pictogrammen zijn ontwikkeld in samenwerking met logopedisten en communicatiedeskundigen, kortom: deskundigen uit de praktijk. Ze worden veel toegepast door logopedisten, op instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, bij gezinnen thuis maar ook in het speciaal onderwijs en bij hulp en onderwijs aan anderstalige nieuwkomers zijn deze duidelijke pictogrammen al jaren populair.

Visitaal-pictogrammen zijn speciaal ontwikkeld voor de communicatie met en tussen mensen met een verstandelijke of communicatieve beperking. Het zijn vierkante afbeeldingen van een witte figuur tegen een zwarte achtergrond. Boven de afbeelding staat in witte letters een woord.

Visitaal-pictogrammen voor ondersteunende communicatie, dagritme en structuur

  • Pictogrammen helpen kinderen of volwassenen met een LVB (licht verstandelijke beperking)
  • Pictogrammen voor cliënten met een Autisme Spectrumstoornis
  • Pictogrammen voor scholen in het primair onderwijs, om leerlingen met een Autisme Spectrumstoornis of een taalachterstand te ondersteunen met Visitaal Pictokaartjes
  • Scholen in het speciaal onderwijs zetten de Pictokaartjes in bij leerlingen die visuele ondersteuning nodig hebben bij communicatie, dagplanning en taalverwerving
  • Pictogrammen voor logopedisten
  • Voor iedereen die extra visuele ondersteuning nodig heeft bij dagplanning en communicatie

De bibliotheek bevat inmiddels pictogrammen voor meer dan 1.500 begrippen en groeit nog steeds. De Visitaal-pictogrammen zijn ingedeeld in categorieën, zoals personen, activiteiten, keuken, badkamer en feesten.
Visitaal zal verder gaan met de ontwikkeling van nieuwe Visitaal-producten en het ontwerpen van nieuwe pictogrammen, in nauwe samenwerking met deskundigen, ouders en leerkrachten.

Naast Pictostudio zijn er meer Visitaal-producten, die worden verkocht in de webshop van Spelpartnershop. De Visitaal-website is bedoeld vraagbaak en aanspreekpunt voor alle informatie rondom Visitaal-pictogrammen en ondersteunde communicatie.