Visitaal-pictogrammen

Visitaal pictogrammen zijn oorspronkelijk ontwikkeld door logopedisten en worden nu overal toegepast voor ondersteunde communicatie
jongen_verstandelijke_beperking_pictogram_visitaal

Visitaal-pictogrammen (ook bekend onder de oude naam Vijfhoek Pictogrammen) zijn een laagdrempelig en onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die ondersteuning kan gebruiken met communiceren. Ze zijn geschikt voor iedereen die moeite heeft met gesproken taal.

Deze eenvoudige zwart-wit pictogrammen zijn ontwikkeld in samenwerking met logopedisten en communicatiedeskundigen, kortom deskundigen uit de praktijk.

Visitaal-pictogrammen worden veel ingezet door logopedisten, op instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en bij gezinnen thuis, maar ook in het speciaal onderwijs en bij hulp en onderwijs aan anderstalige nieuwkomers zijn deze duidelijke pictogrammen al jaren populair.

Visitaal-pictogrammen zijn speciaal ontwikkeld voor de communicatie met en tussen mensen met een verstandelijke of communicatieve beperking. Het zijn vierkante afbeeldingen van een witte figuur tegen een zwarte achtergrond. Boven de afbeelding staat in witte letters een woord.

Ondersteunde communicatie, dagritme en structuur

De pictogrammenbibliotheek bevat inmiddels meer dan 2600 begrippen en groeit nog steeds. De pictogrammen zijn ingedeeld in categorieën, zoals personen, activiteiten, keuken, badkamer en feesten. Nieuwe pictogrammen en producten worden ontworpen in nauwe samenwerking met deskundigen, ouders en leerkrachten.

De belangrijkste eigenschappen van Visitaal-pictogrammen zijn:

  • Visitaal-pictogrammen helpen kinderen of volwassenen met een LVB (licht verstandelijke beperking).
  • Visitaal-pictogrammen zijn geschikt voor cliënten met een Autisme Spectrumstoornis.
  • Visitaal-pictogrammen zijn geschikt voor scholen in het primair onderwijs, o.a. om leerlingen met een Autisme Spectrumstoornis of een taalachterstand te ondersteunen met Visitaal Pictokaartjes.
  • Scholen in het speciaal onderwijs zetten de Pictokaartjes in bij leerlingen die visuele ondersteuning nodig hebben bij communicatie, dagplanning en taalverwerving.
  • Visitaal-pictogrammen zijn voor en mede door logopedisten ontworpen.
  • Visitaal-pictogrammen zijn geschikt voor iedereen die extra visuele ondersteuning nodig heeft bij dagplanning en communicatie.

Naast Pictostudio zijn er meer Visitaal-producten, die worden verkocht in de webshop van Spelpartnershop.

De Visitaal-website is beschikbaar als vraagbaak en aanspreekpunt voor alle informatie rondom Visitaal-pictogrammen en ondersteunde communicatie.