Referenties

Pictostudio is een diverse verzameling diensten en apps uitgegeven door Spelpartners. De mensen achter Spelpartners hebben meer dan 20 jaar ervaring in de ontwikkeling van tools, apps, spellen en methodieken voor de zorg, het onderwijs en de publieke sector.

Hieronder vind je een selectie van projecten en opdrachtgevers:

 • 3RO
 • 5xbeter
 • A-Vision
 • Biblionet Groningen
 • Buro Halt
 • CED Groep
 • Centrum voor Publieke Innovatie
 • Cultuurclick Groningen
 • EILERS International
 • Evangelische Omroep
 • Expect Jeugd
 • Fonds Achterstandswijken Rotterdam
 • JUMBO International
 • GGD Regio Utrecht
 • GGZ Friesland
 • GROW/WORK
 • Jeugdzorg Nederland
 • JUMBO International
 • ’s Heeren Loo
 • Kenniscentrum Sport
 • Kennisnet
 • Kennisplein Gehandicaptensector
 • Koninklijke Van Gorcum
 • Koninklijke Kentalis
 • Middin
 • Milieudefensie
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Monsterboard
 • Multisignaal
 • Nienhuis Montessori
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Saxion
 • Stichting Praat over Kindermishandeling
 • SVG Verslavingsreclassering
 • Tech Your Future
 • TELEAC NOT
 • Tuvalu
 • Vilans
 • Visitaal-pictogrammen
 • VUmc
 • WZH
 • Zorgbalans
 • Zorg en Zekerheid
 • Zorggroep Amsterdam Oost