Referenties

Pictostudio is een verzameling diensten en apps van Spelpartners. Spelpartners heeft ruim 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van tools, applicaties, spellen en methodieken voor de zorg, het onderwijs en publieke sector. Hieronder vindt u een selectie van projecten en opdrachtgevers.

 • 3RO
 • 5xbeter
 • A-Vision
 • Biblionet Groningen
 • Buro Halt
 • CED Groep
 • Centrum voor Publieke Innovatie
 • Cultuurclick Groningen
 • EILERS International
 • Evangelische Omroep
 • Expect Jeugd
 • Fonds Achterstandswijken Rotterdam
 • JUMBO International
 • GGD Regio Utrecht
 • GGZ Friesland
 • GROW/WORK
 • Jeugdzorg Nederland
 • JUMBO International
 • ’s Heeren Loo
 • Kenniscentrum Sport
 • Kennisnet
 • Kennisplein Gehandicaptensector
 • Koninklijke Van Gorcum
 • Koninklijke Kentalis
 • Middin
 • Milieudefensie
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Monsterboard
 • Multisignaal
 • Nienhuis Montessori
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Saxion
 • Stichting Praat over Kindermishandeling
 • SVG Verslavingsreclassering
 • Tech Your Future
 • TELEAC NOT
 • Tuvalu
 • Vilans
 • Visitaal pictogrammen
 • VUmc
 • WZH
 • Zorgbalans
 • Zorg en Zekerheid
 • Zorggroep Amsterdam Oost