Referenties

Pictostudio is een verzameling diensten en apps uitgegeven door Spelpartners. Het bedrijf Spelpartners heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van tools, apps, spellen en methodieken voor de zorg, het onderwijs en de publieke sector.

Hieronder vindt u een selectie van projecten en opdrachtgevers.

 • 3RO
 • 5xbeter
 • A-Vision
 • Biblionet Groningen
 • Buro Halt
 • CED Groep
 • Centrum voor Publieke Innovatie
 • Cultuurclick Groningen
 • EILERS International
 • Evangelische Omroep
 • Expect Jeugd
 • Fonds Achterstandswijken Rotterdam
 • JUMBO International
 • GGD Regio Utrecht
 • GGZ Friesland
 • GROW/WORK
 • Jeugdzorg Nederland
 • JUMBO International
 • ’s Heeren Loo
 • Kenniscentrum Sport
 • Kennisnet
 • Kennisplein Gehandicaptensector