Visitaal-pictogrammen gebruiken in uw publicatie

Voor het plaatsen van Visitaal-pictogrammen in publicaties, brochures, tijdschriften, lesmateriaal en dergelijke is schriftelijke toestemming van Stichting Visitaal nodig. Als het gaat om niet-commercieel gebruik wordt deze toestemming (met bronvermelding) in de regel zonder probleem verleend.

Voor commerciële uitgaven hanteren we een vaste prijs per geplaatst pictogram. Voor aan de doelgroep gerelateerde publicaties worden aparte tarieven in rekening gebracht.

Aanvragen voor gebruik van Visitaal-pictogrammen kunnen worden gericht aan:

Stichting Visitaal
Postbus 184
1000 AD Amsterdam

Of per e-mail: contact@visitaal.nl