Veelgestelde vragen

Visitaal-pictogrammen

Zijn Visitaal-pictogrammen alleen geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking?

Visitaal-pictogrammen zijn weliswaar ontstaan op een instelling voor kinderen met een auditieve en verstandelijke beperking, de Weerklank in Amsterdam, maar worden inmiddels veel breder ingezet.

Visitaal-pictogrammen worden ook ingezet bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis, ZMLK-leerlingen, jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB), ouderen met dementie, cliënten met NAH (niet aangeboren hersenletsel), anderstalige nieuwkomers en andere mensen die moeite hebben met (de Nederlandse) taal.

Zijn Visitaal-pictogrammen geschikt voor mensen met dementie?

Ook bij mensen met (beginnende) dementie worden Visitaal-pictogrammen ingezet om structuur en dagindeling te bevorderen. Als je meer wilt lezen over het gebruik van pictogrammen en ondersteunde communicatie en bij dementie verwijzen we je graag naar de website Werken Met Visualisaties.

Waarom zijn Visitaal-pictogrammen niet gratis?

Het ontwerpen van nieuwe pictogrammen kost tijd en geld. Een nieuw pictogram moet voor verschillende doelgroepen begrijpelijk en toepasbaar zijn. Daarom kijkt een klankbordgroep van deskundigen zoals logopedisten en communicatiedeskundigen mee gedurende dit proces.

Vaak worden er diverse ontwerpen afgekeurd voordat we een nieuw pictogram toevoegen aan onze bibliotheek. Dat kost tijd en geld. Als zelfstandige aanbieder zonder structurele ondersteuning moeten we dus om een bijdrage vragen.

De ontwikkeling en het up to date houden van de software, de huur van servers en de opslag van materialen kost ook geld. Daarom moeten we ook voor de software kosten in rekening brengen om de continuïteit te waarborgen.

Waarom heeft Visitaal niet voor elk woord een pictogram?

Visitaal-pictogrammen zijn ontwikkeld vanuit de principes van Totale Communicatie. Deze pictogrammen zijn niet bedoeld om gesproken taal te vervangen, maar om de taalverwerving te stimuleren. Visitaal is daarom terughoudend bij het ontwerpen van nieuwe pictogrammen.

We kiezen zorgvuldig welke begrippen we vertalen naar een pictogram. Om die reden geven professionals, zoals logopedisten en communicatiedeskundigen, vaak de voorkeur aan Visitaal-pictogrammen.

Wat is Totale Communicatie?

Onder Totale Communicatie verstaat men het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto’s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie.

Bron: Wikipedia

Meer lezen over Totale Communicatie:

Ik wil Visitaal-pictogrammen gebruiken in een publicatie, mag dat?

Voor het plaatsen van Visitaal-pictogrammen in publicaties, brochures, tijdschriften, lesmateriaal en dergelijke is toestemming nodig. Als het gaat om niet-commercieel gebruik wordt deze toestemming (met bronvermelding) in de regel zonder probleem verleend.

Voor commerciële uitgaven hanteren we een vaste prijs per geplaatst pictogram. Voor aan de doelgroep gerelateerde publicaties worden aparte tarieven in rekening gebracht.

Ik mis een pictogram, hoe vraag ik nieuwe pictogrammen aan?

Elke week komen er nieuwe pictogrammen bij, de nieuwe pictogrammen kunt u automatisch gebruiken de eerstvolgende keer dat je Pictostudio voor Office start.

Als gebruiker van Pictosudio kun je per email suggesties voor nieuwe Visitaal pictogrammen indienen. Wij hanteren een aantal criteria, waaronder:

  1. Gaat het om een begrip dat relevant is voor onze doelgroep?
  2. Bestaat er geen vergelijkbaar pictogram binnen Visitaal?
  3. Kan het begrip niet worden uitgebeeld door meerdere pictogrammen te combineren?

Suggesties voor nieuwe pictogrammen die breed inzetbaar zijn krijgen voorrang.