Signalenwijzer trainingsspel kindermishandeling

Samen met Stichting Praat over kindermishandeling ontwikkelden we het trainingsspel de Signalenwijzer. De Signalenwijzer is een laagdrempelige gesprekstool die flexibel kan worden ingezet tijdens een teamoverleg of training om samen in gesprek te gaan over het signaleren van kindermishandeling.

Met de Signalenwijzer kunnen professionals en vrijwilligers spelenderwijs oefenen met casussen en signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Daarnaast is de Signalenwijzer ook een hulpmiddel om mogelijke signalen van kindermishandeling te herkennen, te wegen en te duiden.

De Signalenwijzer wordt breed ingezet door  schoolteams, zorginstellingen, sportclubs en alle organisaties waar professionals of vrijwilligers die werken met kinderen die het gesprek rondom het (beter) herkennen van de signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling willen trainen.

Bestel de Signalenwijzer bij Spelpartnershop