Risicospiegel

Voor Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) ontwikkelden we de Risicospiegel: een laagdrempelige tool waarmee reclasseringsmedewerkers samen met hun LVB-cliënten hun situatie op een begrijpelijke manier in beeld kunnen brengen.

De Risicospiegel is ontwikkeld voor de reclasseringspraktijk, maar wordt steeds breder ingezet. 

De Risicospiegel bestaat uit een spelbord en een set praktische visuele gesprekskaarten met pictogrammen van de verschillende leefgebieden.

Bespreek met je LVB-cliënt wat goed gaat, wat minder goed gaat en waar de risico’s liggen.

Inmiddels is een tweede uitgebreide druk verschenen en blijkt dat de Risicospiegel niet alleen goed werkt bij cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de strafrechtketen maar ook in een andere setting een waardevol instrument is.

Deze tool wordt inmiddels ook met succes ingezet bij LVB-cliënten in onderwijs en jeugdzorg, maar ook bij jong volwassenen en cliënten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

De Risicospiegel kun je via de Spelpartnershop bestellen.