Gesprekstool ‘Wat is er?’ voor Vilans

Voor Vilans ontwierpen we de vragenlijst ‘Wat is er?’

‘Wat is er’ is een praktische tool om als begeleider stap voor stap in gesprek te gaan met een cliënt die ergens mee zit of stress ervaart.

De tool bestaat uit een set gesprekskaarten en een toelichting. Deze gesprekstool is ook te gebruiken met of door naasten.

De PDF met de kaartset en de toelichting zijn kosteloos te downloaden op Kennisplein Gehandicaptensector.

Deze tool werd ontwikkeld als onderdeel van Begeleiding à la carte van Volwaardig Leven binnen het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)